MISJASzkoła La Playa jest prywatną instytucją naukową, w której możesz uczyć się hiszpańskiego jako języka obcego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego. Co więcej, szkoła oferuje wyjazdy naukowe dla zagranicznych szkół średnich oraz uniwersytetów, które łączą nauczanie języka hiszpańskiego z kulturą i rozrywką. Nasze kursy przygotowują do egzaminów certyfikujących z języków obcych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (DELE, Escuela Oficial de Idiomas lub egzaminów sprawdzających znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego organizowanych przez Izbę Handlu w Madrycie, certyfikaty języka angielskiego Cambridge lub Trinity College London, certyfikaty języka niemieckiego Goethe-Zertifikat, francuskie DELF, DALF oraz włoskie DELI i CELI).

Kursy i zajęcia przeznaczone są dla dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 3 lat, którzy są zainteresowani nauką nowego języka obcego i pragną pogłębić swoją wiedzę o innej kulturze, zwyczajach, tradycji i sposobie patrzenia na świat.

Szkoła La Playa bierze udział w tworzeniu nowej przestrzeni towarzyskiej i wielojęzycznej, która jest otwarta na nowe głosy i perspektywy, a to przyczynia się do rozwoju tolerancji i równości opartej na wzajemnej i pełnej szacunku nauce oraz do rozwoju naszych kursantów jako indywidualnych osobowości żyjących w społeczeństwie i międzykulturowych użytkowników języka.

WIZJAPragniemy zaoferować Ci połączenie doskonałości w nauczaniu oraz jakości naszych usług.

Staramy się być przykładem przywództwa i komunikacji z zespołem, który jest przygotowany do wykonywania zadań oraz ciągle chętny do doskonalenia się.

Pragniemy uczyć i oferować wysokiej jakości kursy języków obcych i opracowywać rozwijające lekcje i dodatkowe zajęcia jako odpowiedź na wzrastające zainteresowanie naszych kursantów językiem hiszpańskim i kulturą.

Chcemy być ośrodkiem referencyjnym w selekcji i przyjmowaniu praktykantów. Z tego powodu ciągle uaktualniamy nasze standardy jakości i konstruktywnej oceny we wszystkich naszych działach.

W związku z tym, pragniemy być liderem w sektorze nauczania języków w naszym regionie.

WARTOŚCIEtyka zawodowa, uczciwość i szacunek do innych osób.

Tolerancja różnorodnych opinii, postrzegania kultury i świata.

Zbliżenie do usług publicznych, które oferujemy.

Otwarte podejście do zmian i innowacji edukacyjnych.

Przywództwo, inicjatywa i profesjonalność w przygotowywaniu zajęć i rozwiązywaniu problemów.