Szkoła La Playa jest zobowiązana do poszanowania Twojej poufności oraz uznania potrzeby ochrony Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś. W związku z tym, przedstawiamy Ci naszą Politykę Prywatności, by poinformować Cię o danych, które możemy zgromadzić, gdy odwiedzasz naszą stronę, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje, jakie możliwości masz odnośnie tego, co robimy z informacjami, Twoja możliwość do sprawdzenia i poprawy tych danych, proces, za pomocą którego poinformujemy Cię o zmianach w naszej Polityce Prywatności i danych, których one dotyczą.

Informacje, które gromadzimy

Możemy przetwarzać dane takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email i tym podobne. Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy przekażesz nam swoje dane komunikując sie z nami oraz z formularzy, które wypełniłeś podając swoje dane podczas rejestracji/zapisu.

Dodatkowo przetwarzamy i zapisujemy dane anonimowe takie jak dane Twojego połączenia internetowego (np. adres IP, który jest przypisany do Twojego komputera za każdym razem, gdy łączysz się z Internetem), nazwę Twojej domeny (np. xyz.com), statystyki użytkownika (np. 45% użytkowników to kobiety).

Co robimy z informacjami, które gromadzimy

Zbieramy Twoje dane osobowe w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, dostosowania zawartość zgodnie z specyfikacją i/lub konfiguracją naszej strony, zwiększenia jakości naszej strony, odpowiedzi na pytania i przetworzenia uwag, które możesz zgłosić oraz zapewnienia informacji, o które poprosisz. Gromadzenie danych również pozwala nam na ocenę częstotliwości odwiedzin na stronie oraz otrzymanie różnorodności informacji o demografii, by ulepszyć naszą stronę w celu zainteresowania jak największej liczby odbiorców. Co więcej, możemy ujawnić Twoje dane osobowe zgodnie z prawem lub na wniosek sądu.

Zapewnienie tych informacji jest wyłącznie Twoją decyzja. Nie jesteś zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na podane pytania. Oczywiście, jeśli zdecydujesz się na nieudostępnianie nam wymaganych danych, nie będziesz miał dostępu do pewnych informacji, usług, ofert i zawartości podanych na stronie.

Używamy Pełnych Informacji w celu identyfikacji problemów z naszymi dostawcami usług oraz w celu obsługi naszej strony. Możemy przekazać te informacje stronom trzecim w celach reklamowych i promocyjnych.

Przegląd, edycja, aktualizacja, poprawa i usunięcie Twoich danych

Jeśli chciałbyś dokonać przeglądu, edycji, aktualizacji, poprawy lub usunięcia jakichkolwiek danych osobowych, które nam podałeś, prosimy o kontakt droga mailową na adres info@escuelalaplaya.com, w którym opiszesz swoją prośbę i podasz wszystkie potrzebne dane.

Jeśli udostępniłeś nam dane osobowe, jednak po zweryfikowaniu nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki je wykorzystujemy, możesz poprosić nas o zaprzestanie korzystania z nich wysyłając nam wiadomość drogą mailową na adres info@escuelalaplaya.com

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies to pliki zawierające małą ilość informacji, które dostawca internetu przesyła do Twojej wyszukiwarki internetowej i które są przechowywane przez Twój komputer. Zazwyczaj, używamy plików cookies, by pamiętać kim jesteś w celu dostosowania naszych treści, produktów i usług zgodnie ze specyfikacją i preferencjami osobistymi, by móc oszacować ilość naszych odbiorców w celu przetworzenia Twoich zapytań i komentarzy i/lub w celu zanalizowania profilów wizyt na naszej stronie. Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, by być informowanym za każdym razem, gdy przesyłasz pliki cookies, dając Ci szansę akceptacji lub jej braku.

Bezpieczeństwo

Rozumiemy, że ochrona Twoich danych osobowych, które nam udostępniasz, jest dla Ciebie bardzo istotna. Gromadzimy Twoje dany osobowe w plikach przechowywanych w bezpiecznym miejscu, a dostęp do tych plików posiada włącznie określona liczba autoryzowanych pracowników. Niestety, nie jesteśmy w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa transmisji lub gromadzenia  danych przez internet. W związku z powyższym, podczas gdy dokładamy wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że osoby nieuprawnione nie otrzymają żadnych informacji, które przesłałeś na naszą stronę lub od niej otrzymałeś. W związku z tym, przesyłasz nam dane na Twoją odpowiedzialność. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych, zostaniesz przez nas poinformowany drogą mailową.

Przekierowania do stron trzecich

Na naszej stronie internetowej znajdują się linki do innych stron prowadzonych i zarządzanych przez podmioty od nas zależne lub strony trzecie oraz przekierowania do produktów i usług oferowanych przez strony trzecie. Polityka prywatności tych stron może różnić się od naszej polityki prywatności. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad osobami trzecimi, ich stronami, produktami oraz usługami. Powinieneś zawsze zapoznać się z polityką prywatności tych stron zanim dostarczysz im jakiekolwiek dane osobowe.

Zmiany w Polityce prywatności

W przypadku nastąpienia całkowitej lub częściowej zmiany w polityce prywatności, poinformujemy Cię o tym publikując odpowiednią informację na tej stronie.

Dzień, w którym polityka prywatności wchodzi w życie

Niniejsza polityka prywatności weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 roku i została zaktualizowana 24 listopada 2015 roku.

Dodatkowe informacje

La Playa Escuela de Español w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za specjalne, przypadkowe, następcze szkody, które wynikną z użycia informacji o danych osobowych i tożsamości zgodnie z naszą polityką prywatności lub za szkody, które wynikną z treści naszej strony, nawet gdy La Playa Escuela de Español została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Ta część powinna być rozumiana w połączeniu „Regulaminem” strony.

Własność intelektualna

Kod źródłowy, szata graficzna, obrazy, animacje, system, tekst wraz z informacjami i zawartością, która jest gromadzona przez https://www.escuelalaplaya.com/ są własnością La Playa Escuela de Español, S.L., a reprodukcja i/lub użycie częściowe lub całościowe informacji i zawartości podanych na stronie jest niedozwolone. Nie jest dozwolone także przetwarzanie danych, rozpowszechnianie, komunikacja publiczna, modyfikacja lub przekształcenie danych lub informacji bez wcześniejszej zgody pisemnej La Playa Escuela de Español, S.L. Użytkownik może korzystać z materiału, który zamieszczony jest na stronie tylko i wyłącznie do użytku osobistego, podczas gdy korzystanie z zawartości strony internetowej w celach handlowych lub angażowanie się w działalność niezgodną z prawem pozostają niedozwolone.

Zasady korzystania ze strony internetowej

Korzystanie ze strony internetowej https://www.escuelalaplaya.com/ jest równoznaczne z pełną akceptacją oraz świadomością znaczenia każdej zasady zawartej w Nocie Prawnej, która jest wersją opublikowaną przez La Playa Escuela de Español, S.L. W związku z powyższym, użytkownik powinien uważnie zapoznać sie z niniejszą Notą Prawną.

  • La Playa Escuela de Español, S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji zamieszczonej na stronie bez wcześniejszego ostrzeżenia, jak również do jej  konfiguracji, prezentacji oraz warunków dostępu.
  • La Playa Escuela de Español, S.L. nie gwarantuje braku przerwy w działaniu lub błędów zaistniałych w trakcie uzyskiwania dostępu do strony, w jej zawartości, jednakże, gdy to możliwe, dołoży starań, by ich uniknąć, poprawić lub zaktualizować je.
  • La Playa Escuela de Español, S.L. zapewnia, że cała zawartość i usługi oferowane przez https://www.escuelalaplaya.com/ respektują zasadę poszanowania godności, braku dyskryminacji na tle rasowym, płciowym, religijnym, różnorodności opinii, narodowościowym, niepełnosprawności lub w innych wypadkach osobistych lub społecznych, jak również zasadę ochrony dzieci i młodzieży.
  • La Playa Escuela de Español, S.L. jest zaangażowana, poprzez ten format, do nie prowadzenia niezgodnej z prawdą reklamy. Formalne lub numeryczne błędy nie będą brane pod uwagę jako niezgodna z prawdą reklama, która może pojawić się w ramach zawartości umieszczonej w poszczególnych sekcjach strony. La Playa Escuela de Español, S.L. zobowiązuje się do poprawy błędów możliwie szybko w oparciu o wiedzę o ich istnieniu.
  • La Playa Escuela de Español, S.L. zobowiązuje się do nie rozsyłania wiadomości o treści handlowej bez ich zidentyfikowania oraz bez uprzedniej zgody w ramach Prawa 34/2002 o Usługach Społecznych Informacji i Handlu Elektronicznego. Wszystkie informacje wysłane do klientów La Playa Escuela de Español, S.L. nie będą postrzegane jako komunikacja handlowa, zapewniając, że jej celem jest utrzymanie stosunków umownych pomiędzy klientem i La Playa Escuela de Español, S.L., jak również  wykonanie zadań i innych usług, które klient zamówił w firmie.
  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność zarówno za dostęp do strony, jak i korzyści czerpane z informacji w niej zawartych. La Playa Escuela de Español, S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje, szkody lub straty, które mogą wyniknąć z dostępu lub użycia informacji zamieszczonych na stronie. La Playa Escuela de Español, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za możliwie powstałe błędy dotyczące bezpieczeństwa, jak również za szkody, które mogą wyniknąć z powodu komputerowego systemu użytkownika (sprzęt i oprogramowanie komputerowe), plików czy dokumentów gromadzonych w plikach, jako konsekwencja obecności wirusa w komputerze użytkownika, który używa w celu dostępu do usług i zawartości strony, błędnego funkcjonowania przeglądarki internetowej oraz korzystania z jej nieaktualnej wersji.
  • Każde przekierowanie do tej strony ze stron osób trzecich powinno nastąpić do strony głównej lub wejściowej.
  • La Playa Escuela de Español, S.L. i użytkownik odstępując od jurysdykcji, poddają się opinii sędziów i sądów właściwych dla miejsca zamieszkania użytkownika w przypadku każdego sporu, który może wyniknąć poprzez odwiedzanie tej strony. Jeśli użytkownik mieszka poza granicami Hiszpanii, a La Playa Escuela de Español, S.L. i użytkownik wzajemnie się posądzają, odstępując od jurysdykcji, do sądu miasta Malaga (Hiszpania).

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej będąc w zgodzie z prawem i niniejszą Notą Prawną, jak również wartościami moralnymi i tradycjami, które są powszechnie akceptowane.

Polityka prywatności

W zgodzie z Artykułem 5 ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, informujemy o istnieniu pliku mieszanego danych osobowych zwanych dalej „KURSANTAMI”, który jest w posiadaniu i jest obsługiwany przez La Playa Escuela de Español, S.L. Hiszpańska Agencja Ochrony Danych Osobowych została w pełny poinformowana o istnieniu tych plików. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych plikach jest w celu działalności biznesowej, dostarczając informacje mające znaczenie, jak również prowadzenie komunikacji handlowej. Właściciel danych winien jest jednoznacznie zaakceptować, że jego dane zawarte są w tych plikach, klikając „Tak, akceptuję” po przeczytaniu niniejszej polityki prywatności, uzupełniając dane przed wysłaniem.

La Playa Escuela de Español, S.L. zobowiązuje sie do wypełnienia obowiązku nieujawniania danych osobowych, jak również ich ochrony, jak określone w artykule 10 ustawy organicznej 15/1999 o ochronie danych osobowych i przyjmuje, na tę potrzebę, środki techniczne, organizacyjne oraz bezpieczeństwa w celu uniknięcia zmian, straty oraz nieautoryzowanego dostępu w zgodzie z Królewskim Dekretem 1720/2007 z dnia 21 grudnia, która zatwierdza ustawę o środkach bezpieczeństwa plików zautomatyzowanych, które zawierają dane osobowe.

W każdym momencie możesz poprosić o prawo dostępu, korektę, usunięcie lub zgłosić niezgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą organiczną  15/1999 o ochronie danych osobowych, podpisując oraz przesyłając takie życzenie do: La Playa Escuela de Español, S.L. na adres Paseo de las Palmeras, 1, 29720, La Cala del Moral, Rincón de la Victoria, Málaga.