Oferujemy pracę w małych grupach, to znaczy nie więcej niż 8 kursantów w każdej klasie. W związku z tym nasi nauczyciele są w stanie wesprzeć każdego indywidualnie oraz zwrócić szczególną uwagę na każdy detal. Jesteśmy świadomi, że odpowiednie wydanie pieniędzy oraz wydajne wykorzystanie czasu jest priorytetem. Celem Szkoły La Playa jest stworzenie małych grup dla kursantów, nawet w trakcie sezonu letniego. Zmniejszenie wielkości grup jest naszą złotą zasadą, aby mieć pewność, że otrzymujesz indywidualne podejście oraz rozwijasz swoje umiejętności.

Poziom języka poszczególnych grup bazuje na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego oraz na poziomach zapisanych w sylabusie Instytutu Cervantesa.

Nasza metoda skupia się na podejściu komunikacyjnym, które stosujemy, aby przyśpieszyć Twoją naukę języka. Każdy nauczyciel w Szkole wie, jak zaadresować Twoje indywidualne potrzeby i zachęcić Cię do zaangażowania się w prawdziwe sytuacje już od początku kursu. To zapewnia Ci odpowiednie przygotowanie do przełożenia Twoich umiejętności w praktykę.

Wiemy, jak ważna dla Twojej przyszłości może być znajomość języka hiszpańskiego. Z tego powodu, każde zajęcia zostały starannie opracowane, aby spełnić Twoje oczekiwania i preferencje, włączając w to każdego rodzaju sytuacje wywodzące się z życia codziennego. Wszystkie zajęcia są zorganizowane i dostosowane tak, by zaoferować Ci naukę z nauczycielem oraz przyjemne doświadczenie w jednym.

Twoja opinia się liczy! To dlatego Twoje komentarze i odpowiedzi w ankiecie, którą dostajesz na koniec kursu są bardzo ważne dla nas. Możesz pomóc nam ulepszyć naszą szkołę oraz stworzyć najlepszą atmosferę do nauki dla Ciebie.

Poniższa tabela pozwoli Ci zrozumieć poszczególne poziomy i postępy w trakcie kursu. Jednakże, faktyczne postępy oraz tempo nauki zależą od każdego ucznia z osobna. Nasi nauczyciele zawsze starają się jak najlepiej dostosować rytm zajęć i materiały do potrzeb grupy i kursanta.

POZIOMSZACUNKOWA LICZBA GODZIN POTRZEBNA BY UZYSKAĆ POZIOMILOŚĆ TYGODNI KURSU INTENSYWNEGO
A1.1 – Początkujący402
A1.2 – Początkujący402
A2.1 – Niższy średnio zaawansowany804
A2.2 – Niższy średnio zaawansowany804
B1.1 – Średnio zaawansowany1608
B1.2 – Średnio zaawansowany1608
B2.1 – Wyższy średnio zaawansowany24012
B2.2 – Wyższy średnio zaawansowany24012
C1.1 – Zaawansowany24012
C1.2 – Zaawansowany24012