Po zaledwie pięciu latach działalności La Playa Escuela de Español uzyskała akredytację od Instytutu Cervantesa dla kursów języka hiszpańskiego, które organizaujemy przez cały rok.

Od 1 lipca 2016 roku kursy języka hiszpańskiego organizowane przez La Playa Escuela de Español i certyfikaty obecności i zaliczenia kursu, które wydajemy, posiadają gwarancję jakości przyznawaną przez centrum o najwyższym znaczeniu w świecie nauczania języka hiszpańskiego, Instytut Cervantesa.

Proces ewaluacji, który przeprowadza Instytut Cervantesa, by móc przyznać akredytację dla danego centrum polega na analizie organizacji akademickiej (planu nauczania, analizie własnych materiałów dydaktycznych, metod używanych w trakcie zajęć, ewaluacji), procedur administracyjnych (obsługi klienta, wewnętrznych protokołów postępowania), marketingu i usług zewnętrznych, takich jak pośrednictwo w zapewnianiu zakwaterowania i przygotowywanie zajęć dodatkowych.

Ta analiza to proces wyczerpujący i wymagający, który pozwolił nam poprawić zarówno usługi, które dostarczamy uczniom języka hiszpańskiego, jak również wewnętrznych procedur stosowanych w pracy. Dodatkowo pomógł dyrekcji oraz nauczycielom dostrzec mocne strony oraz te, które należy poprawić. Aktywacja krytycznego myślenia w naszej pracy polepszyła wiele aspektów istotnych, by móc zaoferować naszym kursantom jak najlepsze usługi.

Nasz zespół administracyjny oraz lektorzy pracowali ciężko i z dużą dozą nadziei, by móc otrzymać pieczęć, która uznaje doskonałość w nauczaniu oraz gwarantuje zobowiązanie do zapewnienia jakości w trakcie procesu, przez który przechodzi uczeń, aby zdecydować się na przyjazd do Malagi i odbycie kursu języka hiszpańskiego z nami.