Jako potwierdzenie odbycia kursu otrzymasz certyfikat poświadczający poziom zajęć na podstawie materiałów używanych w ich trakcie oraz testu wykonanego na koniec kursu. W celu otrzymania certyfikatu konieczny jest udział w 75% zajęć oraz otrzymanie minimum 60% z testu przeprowadzonego po zakończeniu kursu. Certyfikat określa również następujące umiejętności sprawdzane w trakcie zajęć oraz po zakończeniu kursu: udział i aktywność, praca oraz postępy, test pisemny (czytanie ze zrozumieniem, słownictwo, gramatyka) oraz egzamin ustny (wypowiedź, słuchanie ze zrozumieniem, reagowanie językowe).