Tak, materiały dydaktyczne są zawarte w opłacie wpisowej.