Spaanse school in Malaga
MISSIE La Playa Escuela de Español in La Cala del Moral, Malaga, is een particuliere Spaanse school in Málaga waar je Spaans, Engels, Duits, Frans of Italiaans kunt leren als vreemde taal. Sterker nog, het biedt studiereizen voor buitenlandse middelbare scholen en universiteiten, die het leren van Spaans combineren met culturele en recreatieve activiteiten. Onze specifieke cursussen bereiden de studenten voor op de certificatie van taalexamens volgens the Common European Framework of Reference Languages (DELE, Escuela Oficial de Idiomas of Exams of the Chamber of comerce of Madrid voor Spaans als vreemde taal, certificaten van de universiteit van Cambridge of van het Trinity College London voor Engels, het Goethe-Zertifikat voor Duits, DELF, DALF voor Frans en DELI en CELI voor Italiaans).

Deze cursussen en activiteiten zijn gericht op volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 3 jaar die geïnteresseerd zijn in het leren van een vreemde taal en zich willen verdiepen in een nieuwe cultuur, haar gewoonten en sociale gebruiken, tradities en de manier waarop de lokale bevolking de wereld ziet.

Als een ruimte van interculturele ontmoetingen, neemt onze Spaanse school in Málaga deel aan de oprichting van een nieuwe sociale en meertalige omgeving die openstaat voor verschillende meningen en perspectieven en die bijdraagt aan het ondersteunen van verdraagzaamheid en gelijkheid op basis van wederzijds respectvol leren en die bijdraagt aan de ontwikkelingen van de profielen van studenten als sociale, autonome en interculturele sprekers.

VISIE We willen een compromis aanbieden met de academische uitmuntendheid en de kwaliteit van onze diensten. We willen een rolmodel zijn van leiderschap en communicatie met het personeel dat bereid is zijn taken te ontwikkelen met de vaste wil van verbetering.

We willen lesgeven in hoge kwaliteit taalcursussen en het ontwikkelen van formatieve en vrijetijdsactivititeiten als een antwoord op de toenemende belangstelling van onze studenten in de Spaanse taal en cultuur.

Onze Spaanse school in Málaga wilt een referentiecentrum zijn in de selectie en de ontvangst van stagiars; dat is waarom we voortdurend onze kwaliteitsstandaarden bijwerken en aan de constructieve evaluatie werken in alle afdelingen.

En als een gevolg van de hiervoor genoemde punten, willen we leiders zijn in het gedeelte van de idiomatische ervaring in onze zone.

WAARDEN Beroepsethiek, eerlijkheid en respect van het volk.

Tolerantie van verschillende opvattingen, culturen en wereldvisies.

Compromis met de publieke diensten die wij aanbieden.

Open houding ten opzichte van veranderingen in onderwijsvernieuwingen.

Leiderschap, initiatief en professionaliteit in de ontwikkeling van de activiteiten en de oplossing van de problemen.